Wat is Claessens Consultancy?

Claessens Consultancy is een jong bureau voor coaching en conflictoplossing.

De aanpak is dynamisch, positief en resultaatgericht.

Nadruk ligt op commitment tussen coach en clïent om het gewenste doel te bereiken.

Dit doel kan variëren van een streven in de werkcarrière tot een gewenste persoonlijke groei of tot het oplossen van concrete problemen.

Belangrijk aspect daarbij is de daadwerkelijke zorg van de coach voor de clïent.

Tijdens de periode die de coach door de clïent wordt ingehuurd, zal de coach zich als medeverantwoordelijke gedragen voor de voortgang van het proces, en zich als zodanig daarvoor inzetten. Dit in tegenstelling tot hetgeen in het algemeen in de hedendaagse praktijk geschiedt waarbij die verantwoordelijkheid vaak vrijwel geheel bij de clïent wordt gelegd, en er vanuit een relatief veilige positie advies wordt aangereikt.

Van Claessens Consultancy mag u verwachten dat ‘de mouwen opgestroopt’ worden, en dat met toewijding en compassie samen met de clïent gewerkt zal worden om aanwezige stagnaties op te heffen en nieuwe wegen te banen.

Uit ervaring is gebleken dat in situaties van onzekerheid, stagnatie of uitzichtsloosheid (wie kent ze niet?), sterk behoefte bestaat aan deze vorm van coaching.

Inzicht in de gewenste doelen of de aanwezige problematiek is veelal reeds in grote mate aanwezig. Vaak zit dit echter verborgen onder een ‘deken’ van emoties en gevoelens, waarbij het niet lukt om daar doorheen te breken.

Claessens Consultancy wil met name daarin de hand zijn die toegestoken wordt, en zolang als nodig ook de ‘hand in de rug’ blijven. Wars van betutteling maar bedoeld om effectief te begeleiden naar het gewenste resultaat, want dat is waar het om gaat.

Claessens Consultancy streeft niet naar langdurige begeleidingstrajecten. Doel is om snel en efficïent praktische resultaten te boeken waardoor mensen al op korte termijn effectiever en gelukkiger worden, zowel in werksituaties als privé. Hoe sneller dat lukt hoe beter, dat is in het belang van de clïent en houdt het kostenplaatje overzichtelijk.

Er is altijd ruimte voor nazorg, vervolgtrajecten of coaching op maat.

Comments are closed.