Waarom Coaching?

Ieder mens wil in zijn leven bepaalde prestaties leveren, of doelen bereiken.
Voor de een zijn dit hoge, voor anderen meer modale doelen.
De zwaarte of mate van uitdaging ervan hangt mede af van levensfase, ervaring of aanleg.

Voor elk van deze situaties geldt echter dat er een bewust doel nagestreefd wordt. Misschien is het doel niet helder genoeg en moet het scherper gesteld worden?

De stappen er naar toe zijn nogal eens moeilijk in te delen, of je eigen commitment om je er aan te houden. Inzicht in eigen mogelijkheden, sterktes en zwaktes, noodzakelijk voor een goede strategie, is vaak niet adequaat.

Al deze factoren zijn van belang om het gewenste doel (of een beter doel!) te bereiken.

Sporters schakelen hiervoor coaches in. Dat doen ze niet voor niets. Ze weten dat een externe persoon meer ziet dan ze zelf. Soms kan een familielid of vriend die rol vervullen. Emoties kunnen daarbij een te grote rol gaan spelen, waardoor het minder effectief is, of goede verhoudingen raken verstoord.

Een professionele coach heeft deze belemmeringen niet. Hij kijkt op betrokken maar zakelijke wijze naar de situatie en helpt op concrete wijze vooruit, daarbij een confrontatie of minder prettige raadgeving niet schuwend. Focussen op het door uzelf gewenste doel wordt hierdoor ‘steviger’ en het proces gestroomlijnder.

Dit commitment van een coach kan sporters tot topprestaties leiden. Hij maakt het aanwezige potentieel bruikbaar door zijn deskundigheid en begeleiding.

Voor leven en loopbaan gelden dezelfde wetten als in de sportwereld en kan een Personal Coach het behalen van doelen concreet helpen verwezenlijken.

Comments are closed.